BLÅ OG GRØN BYNATUR


Amager er Københavns grønne ø. Den position skal underbygges og videreudvikles. Miljøpunkt Amager vil arbejde med at gøre byens rum grønnere og mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer. Grønne åndehuller giver byen kvalitet og i de grønne områder skabes der samtidig levesteder for både dyr og planter. Træer, haver, grønne tage, facadebeplantninger og klimatilpasningsløsninger bidrager til
at nedkøle byen, forsinke regnvandet til kloakken og optage forurenende partikler fra luften. Miljøpunktet vil understøtte Københavns Kommunes visioner for et grønnere København og den netop vedtagne Biodiversitetsstrategi 2022-2050. Samtidig ønsker Miljøpunktet at understøtte den blå bynatur på Amager. Det gøres ved at sætte fokus på naturkvaliteterne og biodiversiteten ved og i vandet. Indsatsen understøtter Københavns Kommunes indsats med et rent og bæredygtigt havneløb og Øresund.

For Amagerkanerne er Amager Fælled lig med barndom, familie, venner og gode oplevelser. En del af livet på den grønne ø - og en del vi værner om.  En sjældenhed i det moderne byliv som vi ynder at besøge for at få et pusterum.

Prøvestenen Syd er Amagers grønne perle ved vandet. Et grøn oase som byder på mangfoldighed i både dyre- og plantelivet og er et sandt fristed for både børn og voksne. Læs mere om Prøvestenen Syd her.

Biodiversiteten er under stort pres i Danmark, og vi ser det derfor som en af vores vigtigste opgaver at fremme grøn og blå bynatur. Læs mere om eksisterende og kommende indsatser.

Projektet ‘𝘗𝘳𝘢𝘨𝘴 𝘉𝘰𝘶𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘥 – 𝘦𝘵 𝘣𝘭𝘰𝘮𝘴𝘵𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘧æ𝘭𝘭𝘦𝘴𝘴𝘬𝘢𝘣’ er støttet af Nordea-fondens 'Her gror vi'-pulje, og har til formål at fremme biodiversitet samt styrke sociale fællesskaber.

Image

Spis din by er et gratis undervisningsforløb om biodiversitet, spiselig bynatur, insekter og sankeregler for skolebørn på Amager. Skal jeres klasse have besøg? Læs mere om undervisningsforløbet her.

Miljøpunkt Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 4. sal,

2300 København S

Følg os her

Åbningstider 
Mandag - fredag:
9.00 - 15.30

Lukket: Weekender og helligdage
samt
1. maj og 5. juni.