PRAGS BOULEVARD
- ET BLOMSTRENDE FÆLLESSKAB
‘Prags Boulevard – et blomstrende fællesskab’ er Miljøpunkt Amagers projekt for mere biodiversitet og et styrket lokalt fællesskab på Prags Boulevard. Netop dette byrum har et stort potentiale, fordi mange mennesker dagligt bevæger sig forbi. Placeringen indbyder til mellemmenneskelige møder; tæt på en stor skole, Kløvermarken rundt om hjørnet, boliger i massevis og et stort erhvervsområde som nabo.  

Det er centralt for projektet, at lokale kræfter engagerer sig og føler et medejerskab i den skønne lille oase, vi vil skabe for alle Amagers hjemmehørende arter – mennesker såvel som blomster og sommerfugle. 


HVOR FOREGÅR DET?

Prags Boulevard er den livlige kile, der løber gennem Amager Øst og deler erhvervs- og boligområder.  arealet ved Prags Boulevard 57-67, strækningen mellem Tjørnerækken og skaterbanen ved Strandlodsvej (lige ved den nye Nordøstamager Skole), skal der i den nære fremtid summe af liv - både i form af lokale kræfter og fra de plantede blomster og buske samt fra insekterne, de vil tiltrække.


Image

HVAD ER BIODIVERSITET OG HVORDAN FÅR VI DET IND I BYEN?

Biodiversitet henviser til mangfoldigheden af livsformer, herunder planter, dyr og mikroorganismer, samt de økosystemer, de lever i.  Med andre ord, handler det om variationen af liv omkring os, og denne er desværre i kraftig tilbagegang. 

Biodiversitet er ikke kun vigtigt for naturen, men også for mennesker, da den sikrer, at vi har sunde balancerede økosystemer, rent vand, frugtbar jord, og andre goder, der kommer fra naturen.

Byområder udgør et særligt interessant fokusområde for biodiversitet, da det forventes, at urban udvikling og menneskelig påvirkning af miljøet vil accelerere markant i de kommende årtier. I denne forbindelse bliver det nemlig ekstra vigtigt at sikre at udviklingen ikke sker på naturens, og ikke mindst vores egen bekostning da disse er tæt forbundne.

Mange planter er afhængige af bestøvning for at reproducere sig. Bestøvere, såsom bier, sommerfugle, fugle og andre insekter, transporterer pollen fra en plante til en anden, hvilket muliggør befrugtning og produktion af frø og frugter. Dette spiller en afgørende rolle i at opretholde mangfoldigheden af planter samt sikre deres overlevelse, og er dermed ekstremt vigtige for vores fødevareproduktion, så derfor vil vi gerne være med til at skabe de bedste betingelser for vores bestøvere.

På nuværende tidspunkt er der på arealet et stiforløb, som har en ensartet beplantning, hvilket ikke er befordrende for biodiversiteten.

Projektet indeholder en række fysiske tiltag med etablering af et grønt inspirerende udeareal. Til blomsterengen på Prags Boulevard har vi derfor udvalgt en række af forskellige stauder, baseret ud fra forholdene i området,  som tiltrækker og bidrager med føde til mange forskellige insekter, sommerfugle, bier og svirrefluer, i form af nektar og pollen. Bl.a. vil du kunne finde kærmindesøster, almindelig røllike, blodrød storkenæb, håret solhat, grønstrålesvingel, hamp hjortetrøst, russis skilla, pinselilje, tormentil, småblomstrende salvie, skovløg, mandstro, thorvaldsens hårv, rødkornel og almindelig bærmispel. 

Stauderne er udvalgt med henblik på at skabe stor variation, og samtidig har vi haft for øje, at en stor procentdel af stauderne består af hjemmehørende arter, da disse er tilpasset vores klima, hvilket øger deres robusthed mod miljømæssige stressfaktorer. En stor diversitet har desuden også en positiv effekt i forhold til planternes evne til at tilpasse sig og modstå miljøudfordringer som sygdomme, skadedyr og klimaændringer. 

 

Blomsterskema 1
Skemaet viser også hvor længe de enkelte arter blomstrer og hvor lang blomstringsperioden for alle planterne tilsammen blomstrer i. Jo længere blomstringsperioden er, desto længere tid er der føde til insekterne, som er værdifuldt for biodiversiteten.

Image

Klik på billedet for at forstørre det

Blomsterskema 2
Skemaet viser også hvor længe de enkelte arter blomstrer og hvor lang blomstringsperioden for alle planterne tilsammen blomstrer i. Jo længere blomstringsperioden er, desto længere tid er der føde til insekterne, som er værdifuldt for biodiversiteten.

Image

Klik på billedet for at forstørre detImage
Image
Image

Plantearterne er nøje udvalgt udfra kriteriet om, at de skal bidrage positivt til biodiversiteten på Prags Boulevard.
Planterne er valgt således at de passer til de levevilkår, det
specifikke sted på Prags Boulevard tilbyder for at sikre at planterne har større chance for overlevelse og stærkere blomstring.

Image
Image
Image

  HVOR LÆNGE VARER PROJEKTET?

  Vi fortsætter projektet med at etablere det blomstrende fællesskab helt indtil sensommeren 2024. Der er alle de biodiversitetsskabende elementer etableret med hjælp fra landskabsarkitekterne i Bloom Landskab. Samtidig er håbet også, at borgere og virksomheder i lokalområdet til den tid har fundet en ny glæde ved Prags Boulevard og har lyst til at bruge det blomstrende, biodiverse byrum til sociale aktiviteter.  


  HVORDAN KAN DU TAGE DEL I PROJEKTET?

  Du er altid mere end velkommen til at involvere og engagere dig i det blomstrende fællesskab. Vi har en åben aktivitetsgruppe, som er med til at stable arrangementer på benene, som bidrager til det voksende fællesskab og et mylder af plante- og dyrearter. I foråret har vi allerede afholdt et inspirerende opstartsmøde, bygget insekthoteller, fuglehuse og ikke mindst de lækre pallemøbler, der skal gøre området til et behageligt opholdssted, hvor du kan mødes over en varm kop eller picnic med dine naboer. 2024 byder på lysfejring, indvielsesfest, fællesspisning til foråret og flere festligheder til sommer. Vi vil gerne have dig med på holdet, uanset om du er en haj til at planlægge, eller at være praktisk og hjælpsom på dagen. Skriv til hodan@miljopunkt-amager.dk for at høre mere eller melde dig ind i aktivitetsgruppen. 

  Du kan også blive medlem af vores Facebook gruppe og holde dig orienteret om projektet og kommende aktiviteter:  

  Facebook gruppe

  HVEM STÅR BAG PROJEKTET?

  ‘Prags Boulevard – et blomstrende fællesskab’ er som nævnt støttet af Nordea-fonden og drives af Miljøpunkt Amager, Bloom Landskab og Sæsonmelier. Til at hjælpe os har vi tætte samarbejder med Amager Øst Lokaludvalg, Nordøstamager Skole, TagTomat og dedikerede borgere.  

  Projektet er støttet af Nordea-fondens ‘Her gror vi’- pulje, der netop er sat i verden for at fremme gode liv i byen, gennem bynatur og grønne og blå fællesskaber. Se videoen nedenfor, for at lære mere om puljen:  Læs mere


  VI ARBEJDER FOR AT
  GØRE VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL

  Hos miljøpunktet er alle indsatser relateret til verdensmålene. Vi ser arbejdet med at understøtte verdensmålene og udbrede kendskabet til dem som en vigtig opgave for miljøpunktet. Verdensmålene er relevante for alle og miljøpunktet vil gerne være med til at gøre verdensmål til hverdagsmål, hvor vi alle kan gøre en indsats i vores daglige liv og arbejde.

  Biodiversiteten er udfordret. Den biologiske mangfoldighed som vi er afhængige af, for at vores økosystemer fungerer, forsvinder i et hastigt tempo. Derfor arbejder vi i Miljøpunkt Amager for at inspirere og opfordre flere til at integrere grønne løsninger fx i gården, på facaden, på taget, på fællesvejen m.m.

  Miljøpunkt Amager
  Kvarterhuset
  Jemtelandsgade 3, 4. sal,

  2300 København S.
  CVR 2739 0226

  Følg os på
   

  Åbningstider 
  Mandag - torsdag:
  9.00 - 15.30
  Fredag: 9.00 - 15.00
  Lukket: Weekender og helligdage
  samt
  1. maj og 5. juni.

  © 2022 Miljøpunkt Amager