REN LUFT


København skal være CO2-neutral hovedstad i 2025. I Kommuneplan 2019 står der blandt andet at de bæredygtige transportformer skal fremmes, da de indvirker positivt på luftkvaliteten i byen. Luftenskal blive så ren, at borgernes sundhed ikke belastes. Luftforurening udgør et stort problem og hvert år dør ca. 550 københavnere for tidligt på grund af luftforurening. København er en cykelby og det gælder også for Amager. Det er af stor positiv betydning for byens udvikling, at meget af trafikken foregår på cykel. Det skaber mindre støj, luftforurening, trængsel og bedre sundhed. Der er en tilvækst i befolkningen på Amager med nye boligområder, hvor tanken er, at beboerne i høj grad skal benytte sig af anden transport end biler, og hvor det er oplagt at gøre en ekstra indsats for at inspirere til grøn mobilitet.

Vi ønsker at styrke cykelkulturen på Amager. Det gør vi fx via eventet ’Cykelpitstop’ , en platform vi benytter til at skabe dialog om relevante transporttemaer, og formidle viden og inspiration til borgerne.

Miljøpunkt Amager vil herigennem inspirere og opmuntre til at benytte grønnere transportformer og udbrede kendskabet til fx deleordninger, samkørsel mm.

Vi vil indsamle, opsamle og formidle viden om luftforurening på Amager, og undersøge hvordan man kan sætte ind og skærme borgerne for dårlig luftkvalitet.

Vi ønsker at inspirere til mindre klimabelastende transportformer og dermed sætte fokus på forskellige transportformer og infrastruktur, herunder ladestandere og alternative energikilder.

Image
 

Miljøpunkt Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 4. sal,

2300 København S.
CVR 2739 0226

Følg os på
 

Åbningstider 
Mandag - torsdag:
9.00 - 15.30
Fredag: 9.00 - 15.00
Lukket: Weekender og helligdage
samt
1. maj og 5. juni.

© 2022 Miljøpunkt Amager