REN LUFT


København skal gå forrest i klimakampen. Den kommende Klimaplan 2035 skal gøre København klimapositiv, altså fjerne mere CO2 end der udledes. I Kommuneplanstrategi 2023 er der fortsat fokus på forbedring af luftkvaliteten og fremme af de bæredygtige transportformer. Luften skal blive så ren, at borgernes sundhed ikke belastes.
Luftforurening udgør et stort problem og hvert år dør ca. 550 københavnere for tidligt på grund af luftforurening.
Miljøpunkt Amager vil arbejde for at understøtte kommunens målsætning om at kørte personture i byen fordeles med mindst 1/3 på cykel, mindst 1/3 med kollektiv trafik og højst 1/3 med bil og at cykling udgør mindst halvdelen af turene til arbejde eller uddannelse. Derudover skal mindst 75 % af væksten i antal personture ske indenfor gang, cykling og kollektiv trafik.

Vi ønsker at styrke cykelkulturen på Amager. Det gør vi fx via eventet ’Cykelpitstop’ , en platform vi benytter til at skabe dialog om relevante transporttemaer, og formidle viden og inspiration til borgerne.

Miljøpunkt Amager vil herigennem inspirere og opmuntre til at benytte grønnere transportformer og udbrede kendskabet til fx deleordninger, samkørsel mm.

Vi vil indsamle, opsamle og formidle viden om luftforurening på Amager, og undersøge hvordan man kan sætte ind og skærme borgerne for dårlig luftkvalitet.

 
Image
 

Miljøpunkt Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 4. sal,

2300 København S

Følg os her

Åbningstider 
Mandag - fredag:
9.00 - 15.30

Lukket: Weekender og helligdage
samt
1. maj og 5. juni.