LUFTKVALITET PÅ AMAGER


Luftforurening fra biler, brændeovne og krydstogtskibe er hvert år skyld i for tidlige dødsfald og et væld af kroniske sygdomme. 

Hver dag bliver vi udsat for skadelig luftforurening, som usynligt og gradvist fører til kroniske sygdomme som KOL, kræft og astma. Årligt bærer luftforureningen skylden for 4.000-6.000 for tidlige dødsfald. De tidlige dødsfald og sundhedsomkostningerne koster hvert år vores samfund cirka 95 milliarder kroner.

I de fleste beboede områder i Danmark er luftforureningen fra brændefyring, vejtransport, landbrug og industri markant højere end anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

I 2021 var Miljøpunkt Amager tovholder for luftkvalitetsprojektet Thrive Zone Amager, hvor byrumsinstallationer i Ørestad og Havnestad blev testet i forhold til at undersøge luftkvaliteten, samt skærme for luftforurening. I 2023 støttede vi desuden op om borgerforslaget, der satte krav om at Danmarks skulle overholde WHO's anbefalinger til luftkvalitet. Miljøpunkt Amager er nu med i EU Horizon 2020 projektet GREENGAGE, hvor vi vil arbejde videre med fokus på luftkvalitet.

THRIVE ZONE AMAGER

Ultimo 2020 igangsatte Miljøpunkt Amager det 1-årige luftforureningsprojekt 'Thrive Zone Amager' i samarbejde med Gehl, Urban Digital, Backscatter, Studio Profondo og Teknologisk institut med støtte fra ICLEI Action Fund.  Igennem luftmålinger, borgerinddragelse og midlertidig etablering af tre byrum ville projektgruppen undersøge, om man kunne indrette indbydende byrum, som samtidigt kan skærme mod luftforurening.

Projektet bygger videre på et samarbejde mellem Copenhagen Solutions Lab, Københavns Kommune og Google, hvor alle gader i København er blevet målt for luftforurening - det såkaldte Google Air-View projekt. Projektgruppen har kombineret data fra lokale hjælperes bevægelsesmønstre og personlige forureningssensorer med Googles AirView-luftmålinger for at give et så præcist billede som muligt af, hvordan man effektivt kan minimere den grad af luftforurening, københavnerne udsættes for. Enten ved at opfordre til at vælge en sti i stedet for at færdes langs en trafikeret vej, eller ved at etablere tæt begrønning – f.eks. tætte rækker af buske, på steder med høj luftforurening, hvor mange færdes.

Fra midlertidige byrumsforsøg til permanent etablering på Amager

Som en del af projektet blev der i midten af august 2021 etableret tre midlertidige byrum på Amager. To af byrummene blev etableret som domer - halvkugleformede væksthuse - der blev placeret på Ørestads Boulevard henholdsvis ved Prismehaven og nær busstoppestedet ved Fields. Domerne blev placeret på bærende træplatforme og indrettet med luftrensende planter samt møbler til ophold, hvor man eksempelvis kunne sidde og vente på bussen.  Det tredje byrum ved Artillerivej bestod af en grøn plantevæg, som også havde siddepladser samt en lille sandkasse til børnene. Projektfasen med de midlertidige byrum blev afrundet den 4. oktober, hvor Teknologisk Institut foretog de sidste luftmålinger som skal danne baggrund for en vurdering af effekten af byrummene.

GF Ørestad City har efterfølgende købt den store dome, som dermed får lov at blive stående i Prismehaven, mens den lille dome ved Fields flytter lokation til Fællesskabet Kigkurren, som også har overtaget planterne fra Artillerivej. Dermed får domerne fortsat lov til at leve videre på Amager efter projektets afslutning. Projektet blev afrundet ultimo 2021.


Image

RESULTATER FRA PROJEKTETKunne du tænke dig at vide mere om Thrive Zone Amager projektet?

Du kan læse meget mere om dataindsamlingen, design af piloterne og resultaterne af projektet ved at klikke nedenfor.Læs mere her

Rapporter

Præsentation af resultater fra Thrive Zone Amager projekt v. Urban Digital, Gehl & Miljøpunkt Amager
Thrive Zone Amager: Inspirationsmøde om luftforurening og byrum, 25. november 2021.

Vores omgivelser og vores sundhed: luftforurening, støj og grønne område v.  Zorana Andersen
Thrive Zone Amager: Inspirationsmøde om luftforurening og byrum, 25. november 2021.

Analyse af transporttjenester i København
Undersøgelse af Al-TraWell (2021)

Resultater af borgermålinger
Thrive Zone Amager (2021)

WHO global air quality guidelines - Executive Summary
World Health Organization (2021)

Opsamling af maptionnaire (en spørgeskema-undersøgelse blandt borgere)
Gehl (2021)

Ekspertgruppens anbefalinger
Københavns Kommune (2020)

Sundhed og luftforurening i København
Årsrapport - Københavns Kommune (2020)

Helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftforurening i Købehavns Kommune
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (2020)

Sundhed og luftforurening i København
Årsrapport 2019 - Københavns Kommune (2019)

Samarbejdspartnere

‘Thrive Zone Amager’ projektet er finansieret af ICLEI Action Fund. Projektet er forankret hos Miljøpunkt Amager.

Projektpartnere:

Gehl er en design- og rådgivningsvirksomhed, der med udgangspunkt i menneskers behov og levede liv, arbejder for at skabe sunde, bæredygtige og retfærdige byer.

Urban Digital er et konsulenthus med fokus på bydata. Direktøren har tidligere været ansvarlig for Google Air-View projektet i Copenhagen Solutions lab.

Backscatter er et konsulenthus, hvor antropologi møder datavidenskab i analyser og rådgivning inden for byudvikling og borgerinddragelse.

Studio Profondo er et konsulenthus med fokus på borgerinddragelse, designtænkning og dybdegående antropologisk tilgang.

Teknologisk Institut udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.

 

Projektet er støttet af:

Image

 

 

 

 

 

Miljøpunkt Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 4. sal,

2300 København S

Følg os her

Åbningstider 
Mandag - fredag:
9.00 - 15.30

Lukket: Weekender og helligdage
samt
1. maj og 5. juni.