PUBLIKATIONER


 

Image
Making the Invisible Visible (2024)

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute har
kortlagt hyperlokale luftkvalitetsdata, og undersøgt hvordan dette kan bruges til at skabe forandringer og fremme engagement blandt lokale borgere.

Image
Lav din egen DoughnutBio (2023)

DoughnutBio er en metode til at bliver klogere på modellen. I denne guide forklarer vi indledningvis, hvad en DoughnutBio er og giver dig et par eksempler på, hvordan I kan arbejde med forskellige temaer indenfor de ni planetære grænser.

Image
The Current and Future State of Emission-Free Cargo Delivery (2022)

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts har samarbejdet med Miljøpunkt Amager og
undersøgt muligheden for brug af ladcykler til varelevering hos det lokale erhvervsliv på Amager. 

Image
Bæredygtighed på kollegier på
Amager (2022)

En undersøgelse af de fysiske forhold på fire kollegier på Amager med henblik på at forstå de unges sorteringsvaner og bæredygtige bevidsthed. 


Image

Image
Bæredygtig boligforening (2022)

I denne folder finder du en række ideer og konkrete forslag til, hvordan du kan være med til at gøre din boligforening mere bæredygtig. Det dækker både over vand, varme, affald og sortering, genbrug, boligforbedring, klimatilpasning og grønne initiativer.

Image
GUIDE TIL AT SKABE GRØNNE
MØDESTEDER (2020)

Praktisk vejledning til at lave fortovshaver og plante op ad gavle. Få info om plantevalg og tilladelser. Få inspiration til, hvordan det grønne kan blive et nyt mødested.Image
UNDERSTANDING AIR POLLUTION IN AMAGER AND ITS EFFECTS ON THE SCHOOL-AGED POPULATION (2020)

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts har samarbejdet med Miljøpunkt Amager og brugt Amager som case til et projekt om luftforurening på Amager.

 

Image
Vejledning om private
fællesveje (2019)

Praktisk vejledning til grundejere på private fællesveje. Få info om formalia, ændringer på vej, trafik, begrønning, klimatilpasning og meget mere. Dokumentet indeholder originalen fra 2015 og opdateringsarket fra 2019.

 

Image
luftforurening og brændeovne (2019)

I notatet her kan du læse hvad du gøre for at minimere de sundhedsskadelige partikler der er i røgen fra din brændeovn. Notatet er lavet af Miljøpunkt Amager i forbindelse med borger- og debatmødet om brændeovne og luftforurening i efteråret 2019.

Image

Image
circular economy in small companies within amager (2019)

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts har i samarbejde med Miljøpunkt Amager lavet et projekt om cirkulær økonomi i små virksomheder på Amager., og udarbejdet denne rapport.

Image
circular economy presentation (2019)

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts besøgte i foråret 2019 København som en del af deres uddannelse. I samarbejde med Miljøpunkt Amager skrev de et projekt om cirkulær økonomi i små virksomheder på Amager. Dette er deres præsentation af projektet.

Image
Energi- og miljøformidling blandt etniske minoriteter - anbefalinger og inspiration til nye projekter (2008)

I hæftet præsenteres en række anbefalinger baseret på en større metodeevaluering af tre projekter i Herning, Albertslund og Amager Øst, der blev gennemført i perioden 2005-2008.

Image
Metodeevaluering: Energi- og miljøformidling til etniske minoriteter (2007)

I rapporten præsenteres en metodeevaluering, som fokuserer på metoder til at opnå adfærdsændringer i forhold til energibesparelser blandt målgruppen af etniske minoriteter . 

Miljøpunkt Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 4. sal,

2300 København S.
CVR 2739 0226

Følg os på
 

Åbningstider 
Mandag - torsdag:
9.00 - 15.30
Fredag: 9.00 - 15.00
Lukket: Weekender og helligdage
samt
1. maj og 5. juni.

© 2022 Miljøpunkt Amager