PUBLIKATIONERImage

Sådan laver du din egen DoughnutBio

Med Budget 2023 blev det besluttet at implementere doughnut-modellen i Københavns Kommune i form af en årlig statusrapport, hvilket blot er én af mange gode grunde til at blive klogere på denne kageformede model - kan den vise sig at blive vores redningskrans? Det mener vi.

DoughnutBio er en metode til at bliver klogere på modellen. I denne guide forklarer vi indledningvis, hvad en DoughnutBio er og giver dig et par eksempler på, hvordan I kan arbejde med forskellige temaer indenfor de ni planetære grænser.

Læs guiden

Image

Bæredygtighed på kollegier på Amager

En undersøgelse af de fysiske forhold på fire kollegier på Amager med henblik på at forstå de unges sorteringsvaner og bæredygtige bevidsthed. Kollegier er særlige interessante, da beboerne som regel bor der i maksimalt tre-fem år. Er det nok til at etablere en permanent bæredygtig kultur, i dette tilfælde ældre bygninger? Og kan kommunernes tre mål i Cirkulær København: Ressource- og affaldsplanen 2024 opfyldes under særlige beboelsesforhold, hvor nogle faciliteter deles?
Læs rapporten

Image

The Current and Future State of Emission-Free Cargo Delivery

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts har samarbejdet med Miljøpunkt Amager og undersøgt muligheden for brug af ladcykler til varelevering hos det lokale erhvervsliv på Amager. Udgivet i foråret 2022.
Læs rapporten

Image

Din guide til at skabe grønne mødesteder

Praktisk vejledning til at lave fortovshaver og plante op ad gavle. Få info om plantevalg og tilladelser. Få inspiration til, hvordan det grønne kan blive et nyt mødested. Udgivet i efteråret 2020.
Læs vejledningenImage

Vejledning om private fællesveje (opdateringsark + original)

Praktisk vejledning til grundejere på private fællesveje. Få info om formalia, ændringer på vej, trafik, begrønning, klimatilpasning og meget mere. Dokumentet indeholder originalen fra 2015 og opdateringsarket fra 2019.

Læs vejledningenImage
Image

Image

Bæredygtig boligforening

Miljøpunkt Amager har lavet en folder, hvor vi har samlet en række ideer og konkrete forslag til, hvordan man kan gøre sin boligforening mere bæredygtig. Det dækker både over vand, varme, affald og sortering, genbrug, boligforbedring, klimatilpasning og grønne initiativer.

Læs folderUnderstanding Air Pollution in Amager and its Effects on the School-Aged Population

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts har samarbejdet med Miljøpunkt Amager og brugt Amager som case til et projekt om luftforurening på Amager. Udgivet i efteråret 2020.

Læs rapportenLuftforurening og brændeovne

I notatet her kan du læse hvad du gøre for at minimere de sundhedsskadelige partikler der er i røgen fra din brændeovn. Notatet er lavet af Miljøpunkt Amager i forbindelse med borger- og debatmødet om brændeovne og luftforurening i efteråret 2019.
Læs her


Image

Circular Economy in Small Companies Within Amager

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts besøgte i foråret 2019 Amager som en del af deres uddannelse og samarbejde med Miljøpunkt Amager om et projekt om cirkulær økonomi i små virksomheder på Amager. Dette er deres rapport.
Læs rapport


Image

Circular Economy Final Presentation

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts besøgte i foråret 2019 København som en del af deres uddannelse. I samarbejde med Miljøpunkt Amager skrev de et projekt om cirkulær økonomi i små virksomheder på Amager. Dette er deres præsentation af projektet.
Download præsentationImage

Energi- og miljøformidling blandt etniske minoriteter - anbefalinger og inspiration til nye projekter

I hæftet præsenteres en række anbefalinger baseret på en større metodeevaluering af tre projekter i Herning, Albertslund og Amager Øst, der blev gennemført i perioden 2005-2008.
Læs her

Image

Metodeevaluering: Energi- og miljøformidling til etniske minoriteter

I rapporten præsenteres en metodeevaluering, som fokuserer på metoder til at opnå adfærdsændringer i forhold til energibesparelser blandt målgruppen af etniske minoriteter . Evalueringen foregik i perioden 2006-2007.
Læs her

Miljøpunkt Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 4. sal,

2300 København S.
CVR 2739 0226

Følg os på
 

Åbningstider 
Mandag - torsdag:
9.00 - 15.30
Fredag: 9.00 - 15.00
Lukket: Weekender og helligdage
samt
1. maj og 5. juni.

© 2022 Miljøpunkt Amager