PublikationerImage

Understanding Air Pollution in Amager and its Effects on the School-Aged Population

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts har samarbejdet med Miljøpunkt Amager og brugt Amager som case til et projekt om luftforurening på Amager. Udgivet i efteråret 2020.
Læs rapporten


Image

Din guide til at skabe grønne mødesteder

Praktisk vejledning til at lave fortovshaver og plante op ad gavle. Få info om plantevalg og tilladelser. Få inspiration til, hvordan det grønne kan blive et nyt mødested. Udgivet i efteråret 2020.
Læs vejledningen

Image

Vejledning om private fællesveje (opdateringsark + original)

Praktisk vejledning til grundejere på private fællesveje. Få info om formalia, ændringer på vej, trafik, begrønning, klimatilpasning og meget mere. Dokumentet indeholder originalen fra 2015 og opdateringsarket fra 2019.

Læs vejledningen


Image

Luftforurening og brændeovne

I notatet her kan du læse hvad du gøre for at minimere de sundhedsskadelige partikler der er i røgen fra din brændeovn. Notatet er lavet af Miljøpunkt Amager i forbindelse med borger- og debatmødet om brændeovne og luftforurening i efteråret 2019.
Læs her


Image

Circular Economy in Small Companies Within Amager

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts besøgte i foråret 2019 Amager som en del af deres uddannelse og samarbejde med Miljøpunkt Amager om et projekt om cirkulær økonomi i små virksomheder på Amager. Dette er deres rapport.
Læs rapport


Image

Circular Economy Final Presentation

Universitetsstuderende fra Worcester Polytechnic Institute i Massachusetts besøgte i foråret 2019 København som en del af deres uddannelse. I samarbejde med Miljøpunkt Amager skrev de et projekt om cirkulær økonomi i små virksomheder på Amager. Dette er deres præsentation af projektet.
Download præsentation

Image

Bæredygtig boligforening

Miljøpunkt Amager har lavet en folder, hvor vi har samlet en række ideer og konkrete forslag til, hvordan man kan gøre sin boligforening mere bæredygtig. Det dækker både over vand, varme, affald og sortering, genbrug og grønne initiativer.

Læs folder

Image

Energi- og miljøformidling blandt etniske minoriteter - anbefalinger og inspiration til nye projekter

I hæftet præsenteres en række anbefalinger baseret på en større metodeevaluering af tre projekter i Herning, Albertslund og Amager Øst, der blev gennemført i perioden 2005-2008.
Læs her

Image

Metodeevaluering: Energi- og miljøformidling til etniske minoriteter

I rapporten præsenteres en metodeevaluering, som fokuserer på metoder til at opnå adfærdsændringer i forhold til energibesparelser blandt målgruppen af etniske minoriteter . Evalueringen foregik i perioden 2006-2007.
Læs her

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2021 Miljøpunkt Amager