Om Miljøpunkt Amager
Et lokalt miljøcenter
Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter som har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan.

Miljøpunkt Amager er en selvejende fond med egen bestyrelse, og vi er finansieret med driftsmidler fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.

Hvem kan bruge os?
Alle er velkomne til at henvende sig til Miljøpunkt Amager med idéer til samarbejde - alle der bor, arbejder eller på anden vis bruger Amager Vest og Amager Øst.

Hvad gør vi?
Vi hjælper dig/jer med at videreudvikle jeres miljøprojekter og idéer. Vi tager også selv en række initiativer.

Vi tilbyder
Viden om miljø og bæredygtig udvikling - Deltagelse i miljøaktiviteter - Information om miljøforhold - Forskellige miljøoplevelser - Myndighedskontakter - Oplysninger om fonde og puljer.


 
 

Fra verdensmål til hverdagsmål
FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FNs topmøde i New York i 2015 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling. Omdrejningspunktet for Miljøpunkt Amagers arbejde er at understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hos miljøpunktet er alle indsatser relateret til verdensmålene. Vi ser arbejdet med at understøtte verdensmålene og udbrede kendskabet til dem som en vigtig opgave for miljøpunktet. Verdensmålene er relevante for alle og miljøpunktet vil gerne være med til at gøre verdensmål til hverdagsmål, hvor vi alle kan gøre en indsats i vores daglige liv og arbejde. Københavns Kommune vedtog i 2017 en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene, og Miljøpunkt Amager viser hvordan verdensmålene kan realisereres i praksis på lokalt plan.

Læs hvordan vi understøtter verdensmålene i vores årsplan.

Image

Københavns Kommunes handlingsplan for arbejdet med verdensmålene:


Læs her

Skyggerapport til Københavns Kommunes handlingsplan for arbejdet med verdensmålene:


Læs her


Årsplan og beretning

Årsplan og beretning beskrives i hvert sit hæfte. Årsplanen indeholder strategiske overvejelser og en række konkrete indsatser. For projekterne er der sat mål, metode, målgruppe, samarbejdspartnere, succeskriterier og projektleder. Efter årets afslutning udarbejdes et fondsregnskab og en beretning.Fonden bag Miljøpunkt Amager

Det er Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster der driver Miljøpunkt Amager. Fonden er støttet med midler fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.

Fonden blev stiftet 1.august 2003 med henblik på at drive Agendacenter Sundbyøster, som i begyndelsen af 2008 blev omdøbt til Agendacenter Amager og i 2009 omdøbt til Miljøpunkt Amager. Fonden blev stfftet af Amager Erhvervsråd og Sundby Lokalråd.

I fondens bestyrelse sidder der repræsentanter fra Amager Erhvervsråd, Sundby Lokalråd, Agendaforeningen i Sundby og Københavns Kommune.

Du kan finde fondens vedtægter her.

Læs vedtægterne

Bestyrelse for fonden


Formand Lasse Rossen, Agendaforeningen i Sundby
Næstformand Eva Damgaard, Agendaforeningen i Sundby.

NN, Amager Erhvervsråd.
Gorm Anker Gunnarsen, Københavns Kommune.
Martin Einfeldt, Sundby Lokalråd.


Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
CVR 2739 0226

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2021 Miljøpunkt Amager