DEN CIRKULÆRE FORBRUGER


Københavns Kommune har vedtaget en ambitiøs Ressource- og Affaldsplan 2024. Der er mål om at 70 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2024 og der er fokus på cirkulær økonomi, hvor ressourcer anvendes igen og igen. Genbruget skal tredobles i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter, og et flertal af københavnerne skal gøre brug af dele-, bytte- eller genbrugsordningerne. En del af strategien er også at øge muligheden for at reparere, så ting får en længere levetid. Den bedste affaldsindsats er at forebygge affald og i det hele taget producere mindre affald. Miljøpunkt Amager arbejder ikke kun for at øge genanvendelsen af affald, men også for at forebygge affald og minimere vores forbrug ved at bruge det man har længere.

Vi opfordrer til at lade eksisterende ting cirkulere flere gange og forlænge tings levetid samt skabe mulighed for direkte genbrug og mindske forbrug.

Vi informerer og formidler viden løbende om nye og eksisterende regler og tiltag indenfor affaldssortering.

Miljøpunkt Amager vil igennem borger- og virksomhedsinddragelse inspirere og vise hvordan man forlænger levetiden på ting med afsæt i et mere cirkulært forbrug.

Image

Miljøpunkt Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 4. sal,

2300 København S.
CVR 2739 0226

Følg os på
 

Åbningstider 
Mandag - torsdag:
9.00 - 15.30
Fredag: 9.00 - 15.00
Lukket: Weekender og helligdage
samt
1. maj og 5. juni.

© 2022 Miljøpunkt Amager