DEN CIRKULÆRE FORBRUGER


Danskerne bruger 24,5 kg nye materialer pr. person om året, hvilket er tre gange højere end det niveau, som estimeres forat være bæredygtigt. Danmark har desuden en kedelig europamester titel i at generere mest affald pr. indbygger med hele 813 kg affald/året. Løsningerne skal findes i alle niveauer af samfundet, men en cirkulær livsstil er én af dem, fx ved at orientere sig efter cirkulære forbrugsmodeller baseret på genbrug, reparation, samt ombytning af tøj og husholdningsartikler, og generelt ved at købe færre produkter af bedre kvalitet. I Miljøpunkt Amager understøtter vi desuden Københavns Kommunes ambitiøse arbejde med cirkulær økonomi på ressource- og affaldsområdet, ved at opfordre københavnerne til at sortere mere affald og genbruge mere for herigennem at reducere CO2-udledningen og mængden af affald.

På Amager deler vi. Der er nemlig ikke nogen grund til, at vi alle skal eje en boremaskine, hvis vi kan lave en deleordning lokalt. Vi skal tænke 'brug for', i stedet for 'forbrug'.

På Amager reparerer vi. Få inspiration, viden og motivation til at reparere dine ting sammen med os. Ved at forlænge levetiden på vores produkter, reducerer vi også behovet for at købe nye ting.

På Amager sorterer vi. Find viden om nye og eksisterende regler og tiltag indenfor affaldssortering.

Image

På Amager upcycler vi. Deltag i kreative workshops og arrangementer og bliv klogere på, hvordan du kan omdanne dine gamle produkter til nye.

Image

Miljøpunkt Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 4. sal,

2300 København S

Følg os her

Åbningstider 
Mandag - fredag:
9.00 - 15.30

Kontoret kan kun besøges efter aftale.

Lukket: Weekender og helligdage
samt 1. maj og 5. juni.