AMAGER SORTERER


Siden 1. juli 2021 har københavnerne sorteret i følgende 10 typer affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. 

Sorteringsløsninger til hjemmet 

Måske du tænker, at det er svært at få plads til at sortere flere forskellige typer affald, hvis du bor i en lille lejlighed? Eller måske du bare har brug for at prøve en anden løsning? I virkeligheden behøver det faktisk slet ikke at optage særligt meget plads, og der er mange måder, hvorpå du kan gøre sorteringen lettere i hverdagen. Hent inspiration til smarte og nemme affaldssorteringsløsninger lige her.  
 


Affalds ABC 

Bliver du også nogle gange i tvivl om, hvordan det nu lige er man sorterer gavepapiret? Pizzabakken? Eller måske mælkekartonen? Så kan du nemt slå det op i Affalds ABC og få hjælp til at sortere det i den rette affaldsbeholder, så det kan blive genanvendt. 
 Sorteringspunkter på Amager 

Frem mod 2023 udrulles 750 sorteringspunkter i byen, som skal gøre det lettere for københavnerne at sortere affald tæt på deres bolig. 
 
I Amager Øst er det besluttet, at der skal etableres 57 sorteringspunkter. Arbejdet med dette påbegynder ultimo 2022. Du kan læse bydelsplanen for sorteringspunkterne her eller se placeringen af de kommende sorteringspunkter her.


Se placering af kommende sorteringspunkter

 
Mere direkte genbrug 


Mange boligforeninger og ejendomme har efterhånden deres egen bytteordning. Har jeres endnu ikke én? Få vejledning til hvordan I opretter jeres egen bytteordning her. 
 
Tag på skattejagt efter genbrugsguld i den 500 m2 store delezone på Vermlandsgade Genbrugsstation, hvor du helt gratis kan hente og aflevere alt fra sofaer, lamper og køkkenting til elektronik, legetøj og brædder til byg-selv-projektet! 
 
Både på Hørgården Nærgenbrugsstation og Remiseparkens Nærgenbrugsstation, også kaldet Lykkebazaren, finder du desuden byttefaciliteteter og løbende workshops.VI ARBEJDER FOR AT GØRE VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL

Hos miljøpunktet er alle indsatser relateret til verdensmålene. Vi ser arbejdet med at understøtte verdensmålene og udbrede kendskabet til dem som en vigtig opgave for miljøpunktet. Verdensmålene er relevante for alle og miljøpunktet vil gerne være med til at gøre verdensmål til hverdagsmål, hvor vi alle kan gøre en indsats i vores daglige liv og arbejde.

Det gør vi ved at opfordre amagerkanerne til at sortere deres affald, så materialerne kan genanvendes i nye produkter. Derudover informerer vi om muligheder for forebyggelse af affald igennem upcycling og genbrug til byttemarkeder eller lokale byttefaciliteter. 


Miljøpunkt Amager
Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 4. sal,

2300 København S

Følg os her

Åbningstider 
Mandag - fredag:
9.00 - 15.30

Kontoret kan kun besøges efter aftale.

Lukket: Weekender og helligdage
samt 1. maj og 5. juni.

© 2022 Miljøpunkt Amager