Thrive Zone Amager

Miljøpunkt Amager er tovholder på et nyt luftforureningsprojekt kaldet 'Thrive Zone Amager'. I projektet vil der med brug af Google’s luftmålinger, borgerinddragelse og lokale kræfter i Miljøpunkt Amager, testes, om man kan indrette indbydende byrum, som samtidigt skærmer mod luftforurening.

Projektet er støttet af ICLEI Action Fund, og projektgruppen består af Gehl, Rasmus Reeh, BackScatter, Studio Profondo, og Teknologisk Institut.

Projektgruppen vil kombinere data fra de lokale hjælperes bevægelsesmønstre og personlige forureningssensorer. Helt konkret vil vi i projektgruppen supplere Googles AirView-luftmålinger med nye målinger for at give et så præcist billede som muligt af, hvordan man effektivt kan minimere den grad af luftforurening, københavnerne udsættes for. Enten ved at opfordre til at vælge en sti i stedet for at færdes langs en trafikeret vej, eller ved at etablere tæt begrønning – f.eks. tætte rækker af buske, på steder med høj luftforurening, hvor mange færdes.

I første omgang er der opstillet to testbyrum i Ørestad i perioden fra den 17. august til den 20. september. De midlertidige byrum er placeret henholdsvis i Prismehaven på Ørestads Boulevard 59, og ved siden af busstoppestedet ved Fields. Byrummene er åbne for alle, og består af to dome-formede væksthuse med luftrensende beplantning placeret ovenpå en træplatform.  Indvielse af byrummene finder sted den 17. august - for mere information om eventet, se her. I perioden for byrumsforsøget måles luftkvaliteten i domerne, og det undersøges, hvordan byrummene bruges. 

Er du interesseret i at høre mere om projektet eller dele dine oplevelser med de midlertidige byrum, så tilmeld dig Miljøpunkt Amagers nyhedsbrev, hvor vi løbende orienterer om projektet, eller skriv til maja@miljopunkt-amager.dk

Projektet er støttet af:

Image

Fakta:

‘Thrive Zone Amager’ projektet er finansieret af ICLEI Action Fund og slutter ultimo 2021. Projektet er forankret hos Miljøpunkt Amager.

Projektet bygger videre på et samarbejde mellem Copenhagen Solutions Lab, Københavns Kommune og Google, hvor alle gader i København er blevet målt for luftforurening - det såkaldte Google Air-View projekt.

Projektets partnere er:

Gehl Architects - Gehl er en design- og rådgivningsvirksomhed, der med udgangspunkt i menneskers behov og levede liv, arbejder for at skabe sunde, bæredygtige og retfærdige byer.

Rasmus Reeh - Rasmus Reeh er selvstændig konsulent, og har tidligere været ansvarlig for Google Air-View projektet i Copenhagen Solutions lab.

Backscatter - Backscatter er et konsulenthus, hvor antropologi møder datavidenskab i analyser og rådgivning inden for byudvikling og borgerinddragelse.

Studio Profondo - Studio Profondo er et konsulenthus med fokus på borgerinddragelse, designtænkning og dybdegående antropologisk tilgang.

Teknologisk Institut - Teknologisk Institut udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.


Rapporter

Opsamling af maptionnaire (en spørgeskema-undersøgelse blandt borgere)
Gehl (2021)

Ekspertgruppens anbefalinger
Københavns Kommune 2020

Sundhed og luftforurening i København
Årsrapport 2020, Københavns Kommune

Helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftforurening i Købehavns Kommune
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (2020)

Presse

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
CVR 2739 0226

Find os på
Instagram / Facebook

Åbningstider: 
Man-tors: 9-15.30

Fredag: 9-15
Lukket: weekender og helligdage samt
1. maj og 5. juni.

© 2021 Miljøpunkt Amager