Thrive Zone Amager

Om projektet

Ultimo 2020 igangsatte Miljøpunkt Amager det 1-årige luftforureningsprojekt 'Thrive Zone Amager' i samarbejde med Gehl Architects, Rasmus Reeh, Backscatter, Studio Profondo og Teknologisk institut med støtte fra ICLEI Action Fund.  Igennem luftmålinger, borgerinddragelse og midlertidig etablering af tre byrum ville projektgruppen undersøge, om man kunne indrette indbydende byrum, som samtidigt kan skærme mod luftforurening.

Projektet bygger videre på et samarbejde mellem Copenhagen Solutions Lab, Københavns Kommune og Google, hvor alle gader i København er blevet målt for luftforurening - det såkaldte Google Air-View projekt. Projektgruppen har kombineret data fra lokale hjælperes bevægelsesmønstre og personlige forureningssensorer med Googles AirView-luftmålinger for at give et så præcist billede som muligt af, hvordan man effektivt kan minimere den grad af luftforurening, københavnerne udsættes for. Enten ved at opfordre til at vælge en sti i stedet for at færdes langs en trafikeret vej, eller ved at etablere tæt begrønning – f.eks. tætte rækker af buske, på steder med høj luftforurening, hvor mange færdes.

Fra midlertidige byrumsforsøg til permanent etablering på Amager

Som en del af projektet blev der i midten af august 2021 etableret tre midlertidige byrum på Amager. To af byrummene blev etableret som domer - halvkugleformede væksthuse - der blev placeret på Ørestads Boulevard henholdsvis ved Prismehaven og nær busstoppestedet ved Fields. Domerne blev placeret på bærende træplatforme og indrettet med luftrensende planter samt møbler til ophold, hvor man eksempelvis kunne sidde og vente på bussen.  Det tredje byrum ved Artillerivej bestod af en grøn plantevæg, som også havde siddepladser samt en lille sandkasse til børnene. Projektfasen med de midlertidige byrum blev afrundet den 4. oktober, hvor Teknologisk Institut foretog de sidste luftmålinger som skal danne baggrund for en vurdering af effekten af byrummene.

GFS Ørestad har efterfølgende købt den store dome, som dermed får lov at blive stående i Prismehaven, mens den lille dome ved Fields flytter lokation til Fællesskabet Kigkurren, som også har overtaget planterne fra Artillerivej. Dermed får domerne fortsat lov til at leve videre på Amager efter projektets afslutning.

Projektet afrundes ultimo 2021, og der planlægges afholdelse af et åbent borgermøde i løbet af november, hvor alle som skulle være interesseret, kan komme og høre en præsentation af projektets resultater. Mere information følger -  hold dig opdateret her på hjemmesiden eller på vores Facebook side.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet eller dele dine oplevelser med de midlertidige byrum, så tilmeld dig Miljøpunkt Amagers nyhedsbrev, hvor vi løbende orienterer om projektet, eller skriv til maja@miljopunkt-amager.dk

Projektet er støttet af:

Image


Fakta:

‘Thrive Zone Amager’ projektet er finansieret af ICLEI Action Fund og slutter ultimo 2021. Projektet er forankret hos Miljøpunkt Amager.

Projektets partnere er:

Gehl Architects - Gehl er en design- og rådgivningsvirksomhed, der med udgangspunkt i menneskers behov og levede liv, arbejder for at skabe sunde, bæredygtige og retfærdige byer.

Rasmus Reeh - Rasmus Reeh er selvstændig konsulent, og har tidligere været ansvarlig for Google Air-View projektet i Copenhagen Solutions lab.

Backscatter - Backscatter er et konsulenthus, hvor antropologi møder datavidenskab i analyser og rådgivning inden for byudvikling og borgerinddragelse.

Studio Profondo - Studio Profondo er et konsulenthus med fokus på borgerinddragelse, designtænkning og dybdegående antropologisk tilgang.

Teknologisk Institut - Teknologisk Institut udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.


Rapporter

Analyse af transporttjenester i København
Undersøgelse af Al-TraWell (2021)

Resultater af borgermålinger
Thrive Zone Amager (2021)

WHO global air quality guidelines - Executive Summary
World Health Organization (2021)

Opsamling af maptionnaire (en spørgeskema-undersøgelse blandt borgere)
Gehl (2021)

Ekspertgruppens anbefalinger
Københavns Kommune (2020)

Sundhed og luftforurening i København
Årsrapport - Københavns Kommune (2020)

Helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftforurening i Købehavns Kommune
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (2020)

Sundhed og luftforurening i København
Årsrapport 2019 - Københavns Kommune (2019)

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
CVR 2739 0226

Find os på
Instagram / Facebook

Åbningstider: 
Man-tors: 9-15.30

Fredag: 9-15
Lukket: weekender og helligdage samt
1. maj og 5. juni.

© 2021 Miljøpunkt Amager