Om Miljøpunkt Amager
Et lokalt miljøcenter
Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter som har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan.

Miljøpunkt Amager er en selvejende fond med egen bestyrelse, og vi er finansieret med driftsmidler fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.

Hvem kan bruge os?
Alle er velkomne til at henvende sig til Miljøpunkt Amager med idéer til samarbejde – alle der bor, arbejder eller på anden vis bruger Amager Vest og Amager Øst.

Hvad gør vi?
Vi hjælper dig/jer med at videreudvikle jeres miljøprojekter og idéer. Vi tager også selv en række initiativer.

Vi tilbyder
Viden om miljø og bæredygtig udvikling – Deltagelse i miljøaktiviteter – Information om miljøforhold – Forskellige miljøoplevelser – Myndighedskontakter – Oplysninger om fonde og puljer.Hvem er Miljøpunktet?


Fungerende centerleder
Lise N. Arre

Mail

Temaområder:
Affald og cirkulær økonomi
Cyklister
Grønne byrum
Lokal mad

Stormflod og klimatilpasning
Tlf. 82 32 58 10
lise@miljopunkt-amager.dk

Projektleder
Hodan Osman

Mail

Temaområder:
Amager Fælled
Byttemarked
Grøn byrum
Lige adgang til miljø
Miljøambassadører

Tlf. 82 32 58 11
hodan@miljopunkt-amager.dk

Projektleder
Maja F. Guldager

Mail

Temaområder:
Grønne byrum
Elektronikværkstedet
maja@miljopunkt-amager.dk

Studentermedhjælper
Lotte Kristensen

Mail

Temaområder:
Kommunikation
Tlf. 82 32 58 12

lotte@miljopunkt-amager.dk

 
 
 
 


Årsplan og beretning

Årsplan og beretning beskrives i hvert sit hæfte. Årsplanen indeholder strategiske overvejelser og en række konkrete indsatser. For projekterne er der sat mål, metode, målgruppe, samarbejdspartnere, succeskriterier og projektleder. Efter årets afslutning udarbejdes et fondsregnskab og en beretning.Fonden bag Miljøpunkt Amager

Det er Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster der driver Miljøpunkt Amager. Fonden er støttet med midler fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.

Fonden blev stiftet 1.august 2003 med henblik på at drive Agendacenter Sundbyøster, som i begyndelsen af 2008 blev omdøbt til Agendacenter Amager og i 2009 omdøbt til Miljøpunkt Amager. Fonden blev stfftet af Amager Erhvervsråd og Sundby Lokalråd.

I fondens bestyrelse sidder der repræsentanter fra Amager Erhvervsråd, Sundby Lokalråd, Agendaforeningen i Sundby og Københavns Kommune.

Du kan finde fondens vedtægter her.

Læs vedtægterne

Bestyrelse for fonden


Formand Lasse Rossen, Agendaforeningen i Sundby
Næstformand Eva Damgaard, Agendaforeningen i Sundby.

Jes König, Amager Erhvervsråd.
Gorm Anker Gunnarsen, Københavns Kommune.
Martin Einfeldt, Sundby Lokalråd.ProjektområderViden

Læs mere om, hvordan vi har arbejdet med:


Transportnetværk

Miljøpunkt Amager har siden 2011 sammen med KBH Kommune drevet et Mobility Management netværk.

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
Tlf. 8232 5810

Møde os på
Instagram
Facebook

© 2018 Miljøpunkt Amager