Om Miljøpunkt Amager
Et lokalt miljøcenter
Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter som har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan.

Miljøpunkt Amager er en selvejende fond med egen bestyrelse, og vi er finansieret med driftsmidler fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.

Hvem kan bruge os?
Alle er velkomne til at henvende sig til Miljøpunkt Amager med idéer til samarbejde – alle der bor, arbejder eller på anden vis bruger Amager Vest og Amager Øst.

Hvad gør vi?
Vi hjælper dig/jer med at videreudvikle jeres miljøprojekter og idéer. Vi tager også selv en række initiativer.

Vi tilbyder
Viden om miljø og bæredygtig udvikling – Deltagelse i miljøaktiviteter – Information om miljøforhold – Forskellige miljøoplevelser – Myndighedskontakter – Oplysninger om fonde og puljer.Ud over vores nuværende indsatsområder, har vi tidligere
arbejdet med følgende selvstændige indsatsområder:Vedvarende energi

Læs mere

El- og delebiler

Læs mere


Hvem er Miljøpunktet?


Centerleder
Claus Knudsen

Mail

Temaområder:
Affaldsforebyggelse og genbrug
Amager Fælled
Grønne netværk
Transportnetværk Amager
Tlf. 82 32 58 14

Projektleder
Hodan Osman

Mail

Temaområder:
Grøn bydel
Miljøambassadører
Grønne netværk
Tlf. 82 32 58 11

Projektleder
Lise N. Arre (orlov)

Mail

Temaområder:
Cyklister
Klimatilpasning
Tlf. 82 32 58 12

Projektleder
Maja F. Guldager

Mail

Temaområder:
Grøn Bydel
Klimatilpasning Affaldsforebyggelse og genbrug
Tlf. 82 32 58 11

Studentermedhjælper
Lotte Kristensen

Mail

Temaområder:
Kommunikation
Tlf. 53 62 62 09Årsplan og beretning

Årsplan og beretnings plan for det kommende år beskrives i et hæfte.
Hæftet indeholder strategiske overvejelser og en række konkrete indsatser. For projekterne er der sat mål, metode, målgruppe, samarbejdspartere, succeskriterier og projektleder.
Efter årets afslutning udarbejdes et fondsregnskab og beretning.

Se Årsplan og beretningFonden bag Miljøpunkt Amager

Det er Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster der driver Miljøpunkt Amager. Fonden er støttet med midler fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.

Fonde blev stiftet 1.august 2003 med henblik på at drive Agendacenter
Sundbyøster, som i begyndelsen af 2008 blev omdøbt til Agendacenter Amager og i 2009 omdøbt til Miljøpunkt Amager. Fonden blev stfftet af Amager Erhvervsråd og Sundby Lokalråd.

I fondens bestyrelse sidder der repræsentanter fra Amager Erhvervsråd, Sundby Lokalråd, Agendaforeningen i Sundby og Københavns Kommune.

Du kan finde fondens vedtægter her.

Se mere

Bestyrelse for fonden


Formand Lasse Rossen, Agendaforeningen i Sundby Næstformand Eva Damgaard, Agendaforeningen i Sundby.
Jes König, Amager Erhvervsråd. Randi Sørensen, Københavns Kommune. Martin Einfeldt, Sundby Lokalråd.ProjektområderTidligere indsatsområder

Klik på billedet og lær mere om hvad vi tidligere har arbejdet med


Klimatilpasning

Når kraftig regn rammer Danmark, og vandet skyller ind over landet, rammes alle.

Grønne Netværk

Miljøpunkt Amager arbejder aktivt for en grønnere og mere miljøvenlig bydel.

Transportnetværk

Miljøpunkt Amager har siden 2011 sammen med KBH Kommune drevet et Mobility
Management netværk.

Miljøambassadører

God miljøhåndtering starter i hjemmet og med de daglige gøremål.

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
Tlf. 8232 5810

Møde os på
Instagram
Facebook

© 2017 Miljøpunkt Amager