Miljøambassadører
God miljøhåndtering starter i hjemmet og med de dagligdags gøremål. Det kan f.eks.
være ved at spare på vandet, få styr på dit elforbrug og meget andet.
Selvom der i Danmark er en vis tradition for at lære om dagligdags miljø- og
ressourcehensyn, er der et behov for at dele denne viden med personer der ikke er
vokset op i Danmark og som måske har behov for, at miljøformidling sker på deres
eget modersmål.
Miljøpunkt Amager har derfor sat sig for at mobilisere de lokale etniske ressourcer.
Dette sker gennem uddannelsen af kvindelige miljøambassadører. Efter et 12-ugers
kursus hos Miljøpunkt Amager vil de kunne gå foran i udviklingen af Amager som en
mere miljøvenlig bydel, ved at videreformidle deres miljøviden i deres boligforeninger
og personlige netværk.
Miljøpunkt Amager har siden efteråret 2005 uddannet 180 kvindelige
miljøambassadører fordelt på 18 nationaliteter. Miljøambassadørerne står klarLitteratur om projektet


Se en kursusplan for miljøambassadør-
uddannelsen

Energi- og miljøformidling blandt etniske minoriteter – anbefalinger og inspiration til nye projekte

Metodeevaluering:
Energi- og miljøformidling
til etniske minoriteterFor yderligere info kontakt projektleder
Hodan Osman:
Tlf: 82 32 58 11

MailProjektområder


Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
Tlf. 8232 5810

Møde os på
Instagram
Facebook

© 2018 Miljøpunkt Amager