Transportnetværk Amager
Miljøpunkt Amager har siden 2011 sammen med Københavns Kommune drevet et Mobility Management netværk med deltagelse af de største virksomheder i Ørestaden og på Islands Brygge.
Netværket har siden starten udviklet sig fra at beskæftige sig med at gøre transportvanerne mere miljøvenlige – til at beskæftige sig med en bred vifte af miljøemner.
Historien bag Transportnetværk Amager

Transportnetværk Amager startede under projektet KørSmart, som var et samarbejde
mellem Miljøpunkt Amager, Københans Kommune og rådgivningsnetværket Gate 21, der
sætter fokus på transport til og fra arbejdet.
KørSmarts hovedformål var at hjælpe virksomheder og deres medarbejdere på Amager
med at omlægge deres transportvaner til en billigere, grønnere og mere miljøvenlig
transport. Formålet var at opnå en nedsat CO2 udledning, mindre trængsel på vejene, samt
sundere og gladere medarbejdere. Det skete ved i samarbejde med virksomhederne at
analysere deres transportvaner og udarbejde en transportstrategi.
En transportstrategi kunne inkludere tiltag som firmacykler, videomøder,
samkørselsdatabaser, hjemmearbejdsmulighed, fri adgang til offentlig transport, elbiler og
elcykler som erstatning for taxier og meget andet.Ønsker du at vide mere om
Transportnetværk Amager
Dorte Grastrup-Hansen
dorte@miljopunkt-amager.dk

Mail