Grønne Gader & Gaderum
Vi arbejder på at gøre byens rum grønnere og mere klimaresistente. Vi identificerer nye mulige grønne byrum og udvikler de nødvendige organisatoriske, tekniske, økonomiske og politiske rammer for at flere grønne gaderum kan realiseres.


Hvorfor er det spændende at arbejde med grønne gader og gaderum?

Global opvarmning, tab af biodiversitet, og et voksende arealforbrug som følge af byspredning lægger stort pres på miljøet? På trods af en historisk skelnen mellem byen og naturen indgår byer som en integreret del af del naturlige kredsløb.
Grønne områder i byen er ikke blot essentielle for menneskers fysiske og psykiske trivsel. Parker, træer, planter, grøn infrastruktur m.v. renser luften, giver skygge, nedkøler byen, opsamler regnvand og fremmer biodiversitet. De grønne områder er byens lunge, som er med til at skabe et sundt miljø.

Er du interesseret i at vide mere om vores arbejde med "Grønne Gader & Gaderum"? Så kontakt Maja F. Guldager på: Tlf. 82 32 58 11

Lånehaven

Sammen med erhvervsdrivende vil vi gøre gaderne på Amager grønnere. Vi vil gerne have mere grønt i byen og en af måderne vi kan få det er med konceptet Lånehaven. Idéen er, at caféer og restauranter på Amager kan låne Lånehaven for en afgrænset periode. Det eneste krav for at kunne låne Lånehaven er, at den skal stå ud til gaden, så alle forbipasserende kan få glæde af den, og låneren skal passe og pleje den. På den måde kan vi være sammen om at gøre gaderne grønnere på Amager.

Hvis du vil vide mere om Lånehaven, og hvordan du kan blive en del af projektet, så kontakt Maja@miljopunkt-amager.dk


Image

ProjektområderJemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2019 Miljøpunkt Amager