Sammen om skraldet på Amager


 Om projektet

  Fra september 2021 frem til juni 2022 kan du deltage i en række
  affaldsindsamlinger på Amager Strand og Prøvestenen Syd. 

  Miljøpunkt Amager er gået sammen med fire lokale
  samarbejdspartnere i projektet ’Sammen om skraldet på Amager’,  
  som er et 1-årigt strandoprydningsprojekt, støttet af
  Miljøstyrelsen.                          

  Projektet sætter fokus på henkastet affald med henblik på
  at undgå, at det ender som mikroplast i havet ved at opfordre
  amagerkanere til at samle skrald op i fællesskab eller når de
  alligevel går en tur langs stranden.


Image


Indsamling til lands og til vands

Du kan enten deltage i vores planlagte affaldsindsamlinger, eller drage ud på egen hånd og samle affald op. Vi stiller kurve og affaldssnappere til rådighed, som du kan låne på Naturcenter Amager Strand

Fra maj til oktober kan du desuden låne én af vores tre kajakker til at samle affald op til havs. Kajakkerne bookes via GreenKayaks hjemmeside.

Uanset hvordan du deltager i affaldsindsamling på Amager Strand eller Prøvestenen Syd, må du meget gerne dele dine billeder med os ved at bruge hashtagget #sammenomskraldetpåamager

Er du interesseret i at høre mere om projektet så skriv til dorte@miljopunkt-amager.dk


Se film om 'Sammen om skraldet på Amager'

Centerleder Dorte Grastrup-Hansen fra Miljøpunkt Amager fortæller i denne korte film om vores strandoprydningsprojekt. Filmen er lavet af elever fra medielinjen på Ørestad Gymnasium.

Verdensmål og affald

Affald og FN's verdensmål er uløseligt forbundet. For at indfri målene er vi nemlig nødt til at gentænke den måde vi håndterer ressourcer og affald på, hvilket er centrale temaer i både i verdensmål 11, 12 og 14.


Image

 Verdensmål 11: bæredygtige byer og lokalsamfund 

 Bæredygtig udvikling kan ikke opnås, hvis vi ikke ændrer den måde,
 vi bygger og styrer vores byrum.  Inden 2030 skal den negative
 miljøbelastning pr. indbygger reduceres,  herunder ved at lægge
 særlig vægt på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.


Image
Image

 Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 

 Udover at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at
 genbruge og reducere deres affald, er måden vi bortskaffer giftigt
 affald og forurenende stoffer også vigtige målsætninger for at nå
 dette mål. 


 Verdensmål 14: Livet i havet 

 Havforurening stammer hovedsageligt fra landbaserede kilder, og inden
 2025 skal alle former for havforurening, herunder fra havaffald, forhindres
 eller væsentligt reduceres. I gennemsnit er der 13.000 stykker plastikaffald
 på hver kvadratkilometer i havet.

Projektpartnere

Naturcenter Amager Strand
Naturcenter Amager Strand tilbyder undervisning og aktiviteter for institutions-og skolebørn samt børnefamilier.

Ren kærlighed til Amager
Ren kærlighed til Amager er et initiativ drevet af frivillige i samarbejde med
Ren kærlighed til KBH.

Prøvestenens Natur- og Fritidsforening
Prøvestenens Natur- og Fritidsforening er en frivillig forening for
Prøvestenen Syd, der hjælper med at organisere events og holde området rent i samarbejde med By og Havn.

Den Blå Foreningsby
Den Blå Foreningsby er et nytænkende byggeri på Amager Strand der opbygger et forpligtende og aktivt fælles foreningsliv på tværs af forskelligeartede foreninger.

Miljøpunkt Amager
Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter, som har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan.

 

Projektet er støttet med strandoprydningspuljemidler fra:

Image

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2022 Miljøpunkt Amager