Vand i kælderen – nej tak!Når kraftig regn rammer Danmark, og vandet skyller ind over landet,
rammes alle. De fleste har efterhånden oplevet den kedelige konsekvens: vand i kælderen. Vandet strømmer ind udefra.
Måske kommer der kloakvand op af afløbene. Borgere på Amager er særligt belastet, da grundvandet står højt på øen.

Byens indretning gør, at regnvandet ofte ikke kan nedsive af sig selv, da
de mange hårde overflader driver vandet i kloakken.
Det skaber et pres på kloakken, som derfor kan flyde over.

Det kan være en god idé at aflaste kloakken ved at nedsive eller opsamle regnvandet lokalt. LAR (lokal afledning af regnvand) dækker over en håndtering af regnvand, hvor de traditionelle lukkede rørsystemer suppleres med eller erstattes af forskellige teknikker til lokal afledning af regnvand.

Her på siden finder du mere information om nogle af de muligheder du har for at imødegå kraftige regnskyl og opnå grønne fordele til gavn for dig selv og din naboer, dit kvarter og din by.

Miljøpunkt Amager arbejder sammen med Amager Vest Lokaludvalg og
Amager Øst Lokaludvalg om et fælles udspil for klimatilpasning på
Amager.


Klimatilpas dit hus eller boligforening

Læs om disse løsninger
og tilbud til dit hus:
Delvis refusion af tilslutningsbidrag
Tjekliste til kælderen – de ting, der skal være i orden
Genbrug af regnvand
Gør taget grønt
Få et oplæg om klimatilpasning
Gratis klimatjek

Læs hvordan du klimatilpasser

Læs her

Klimatilpas din have eller gård

Læs om disse løsninger og tilbud til din have:
Delvis refusion af tilslutningsbidrag
Regnbede
Grøfte og render
Faskiner
Nedsivningsbrønde
Permeable belægninger
Få et oplæg om klimatilpasning
Gratis klimatjek

Læs hvordan du klimatilpasser din have eller gård

Læs her

Klimatilpas dit hus eller boligforening

Læs om disse løsninger og tilbud til dit hus:
Delvis refusion af tilslutningsbidrag
Tjekliste til kælderen – de ting, der skal være i orden
Genbrug af regnvand
Gør taget grønt
Få et oplæg om klimatilpasning
Gratis klimatjek

Læs hvordan du klimatilpasser

Læs mer

Din by sikres mod skybrudKøbenhavns Kommune vil hen over de næste 20-30 år gennemføre flere hundrede anlægsprojekter der skal forebygge skader ved store skybrud, som det der skyllede ned over København i sommeren 2011.
Det overordnede ”greb” i skybrudsplanen er terrænbaserede løsninger, hvor regnvandet i udgangspunktet skal håndteres hvor det falder og ledes udenom kloaknettet. Valget af de terrænbaserede løsninger skyldes delvist, at omkostningerne ved at udvide kloaknettet til at kunne håndtere skybrud er store. Og så giver håndteringen af regnvandet på terræn mulighed for at bruge regnvandet som en rekreativ ressource.
Du kan læse om deres planer for Amager i Københavns Kommunes
konkretisering af skybrudsplanen for Christianshavn og Amager fra 2013.

Læs planen på kk.dk

Læs Her


Inspirerende læsning

Få et gratis klimatjek og søg om tilskud Miljø- og Fødevarministeriet har indgået en aftale med fagfolk om gratis klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere både bekymringer og penge.


Tilskudspulje

Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet har åbnet en
tilskudspulje til energirenovering og klimatilpasning med 50 mio. kr. i både 2016 og 2017.
Tilskuddet kan søges af udlejningsejendomme med mindst 12 beboelseslejemål.

Regnvandshåndtering

Læs vores online folder med gode rådtil regnvandshåndtering på Amager

Oplæg om
klimatilpasning

Som noget nyt tilbyder MiljøpunktAmager nu oplæg til lokalegrundejerforeninger og
boligforeninger om klimatilpasning,LAR (lokal afledning af regnvand) ogkonkrete tiltag, der kan værefornuftige at få igangsat.
Kontakt Lise Christensen:
Telefon 82 32 58 12.

Inspirerende oplæg

Klimatilpasning i
boligforeningen Jyllandshuse

Oplæg den 27. oktober 2015 i
Kvarterhuset ved civilingeniør KårePress-Kristensen om regnvandsogforskønnelsesprojektet i Jyllandshuse i Vanløse. Se
projekterne der ikke kostede
beboerne fem flade øre.

Oplæg fra
klimatilpasningsmøde

Tirsdag den 9. oktober 2012 holdt Miljøpunkt Amager og lokaludvalgene på Amager
informationsmøde om klimatilpasning og LAR-løsninger
på Amager. Oplæggene fra mødetkan hentes her:

Kotakt os for
mere info

Har du spørgsmål eller andet til
LAR og klimatilpasning er du
velkommen til at kontakte
projektleder Lise Christensen:
Tlf: 82 32 58 12


Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2019 Miljøpunkt Amager