Klimatilpas jeres vej
Byens indretning gør at regnvandet ofte ikke kan nedsive af sig selv, da de mange hårde overflader drivervandet i kloakken. Det skaber et pres på kloakken, så den kan gå over sine breder. Det kan være en god idé at aflaste kloakken ved at nedsive eller opsamle regnvandet lokalt. Det kan fx være i din baghave eller i boligforeningens gård. Mange af de løsninger vi præsenterer på denne side kan kombineres, hvilket kan være en god idé hvis du eller I gerne vil håndtere meget regnvand.Delvis refusion af Nedsivning af regnvand
– husk at tjekke for forurening

Hvis regnvandet skal nedsives forlanger Københavns Kommune at anlægget skal etableres mindst 5 meter fra huse med beboelse eller huse med kælder og mindst 2 meter fra huse uden beboelse eller uden kælder.
Desuden skal der være mindst 2 meter til skel. Regnvand der har været i kontakt med tage, parkeringspladser eller veje regnes sædvanligvis for forurenet.
Derfor kræver det tilladelse fra kommunen at etablere vandafledningsanlæg,
der nedsiver regnvand.
Vær opmærksom på, at vand, der falder på saltede fortove og veje, IKKE kan nedsives. Derfor er I nødt til at tænke i alternative måder at sikre farbare veje om vinteren.
Det er også vigtigt at I undersøger om jeres grunde er forurenede. På kbhkort.kk.dk kan I under punktet ‘Miljø’ se om jeres grunde er klassificeret som forurenet. Er den det skal I kontakte Center for Miljøbeskyttelse ved Københavns Kommune.

Læs mere om regler for nedsivning hos Københavns Kommune

Læs mere


Beregn størrelsen på dit nedsivningsanlæg

Spildevandskomitteen har i forbindelse med ‘Rørcenter-anvisning 016’ lavet et regneark til dimensionering af faskiner, regnbede, grøfter og permeable belægninger. Download regnearket (‘LAR dimensionering – regneark (December 2011)’) og vejledningen til det (‘LAR dimensionering (December 2011)’) på deres hjemmeside i boksen til højre under ‘Dokumenter til download’.

Find redskaberne på ida.dk

Se mere

Find ‘Rørcenter-anvisning 016’ på laridanmark.dk

Se mere


Undersøg om I har plads til mere
vand i undergrunden

For at kunne bruge regnearket fra Spildevandskomiteen, er du nødt til at kende nedsivningshastigheden i jorden i din have. Ved de fleste regnvandsanlæg skal grundvandet være mindst 1 meter under anlægget. På Amager står grundvandet mange steder meget højt og der kan være områder med meget lerholdig undergrund, hvilket gør nedsivning vanskelig. Lav derfor altid en nedsivningstest (infiltrationstest), inden du begynder på arbejdet med en nedsivningsløsning. Find infiltrationstesten på teknologisk.dk eller i ‘Rørcenter-anvisning 016’ på LAR i Danmarks hjemmeside.
OBS: Teknologisk Institut anbefaler en dybde på min. 0,3 meter for at udføre prøven. Skal dit regnbed eller anlæg ligge dybere end dette, så grav ned i den dybde hvor bunden af det skal ligge for at lave prøven.

Se mere på www.teknologisk.dk
– søg på infiltrationstest.

Søg her


Vejledning om medfinansiering

I 2013 blev det muligt for private klimatilpasningsprojekter på veje og fællesområder at opnå medfinansieringfra forsyningsselskaberne, hvis de kan håndtere tilstrækkeligt med regnvand. Vi i Miljøpunkt Amager har sammen med Københavns Kommune og HOFOR lavet en vejledning for, hvad et privat klimatilpasningsprojekt skal indeholde for at kunne opnå medfinansiering.

Vejledningen kan findes på HOFOR

Find her


Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2019 Miljøpunkt Amager