Klimatilpas dit hus
eller boligforening
Byens indretning gør, at regnvandet ofte ikke kan nedsive af sig selv, da de mange hårde overflader driver vandet i kloakken. Det skaber et pres på kloakken, så den kan gå over sine breder. Vi kan beskytte vores boliger og aflaste kloakken ved at indrette vores huse eller boligforeninger
sådan, at regnvandet enten bliver holdt ude eller brugt på nyttig vis.
Læs videre og få inspiration til, hvordan dit parcelhus eller jeres boligforening kan håndtere den regn, der falder på jeres hus.Delvis refusion af tilslutningsbidraget

Når du holder regnvandet ude af kloakken og inde på din egen grund, så kan du søge HOFOR for at få en
delvis refusion af tilslutningsbidraget. Tilslutningsbidraget er det beløb som ejendommen har betalt for at blive
koblet til kloaknettet. For at du kan søge om refusion hos HOFOR, er du nødt til at have en
nedsivningstilladelse fra Københavns Kommune.

Læs mere om nedsivningstilladelser hos Københavns Kommune

Se mere


HOFOR vurderer fra ansøgning til ansøgning, hvor meget der kan betales tilbage, men der er nogle forudsætninger at gå ud fra:

1) For boliger kan der tilbagebetales op til 300 kr. pr. kvadratmeter af tag og overfladeareal der afkobles fuldstændigt. Det vil sige, at vandet fra det areal ikke må løbe i kloakken. HOFOR kan dog højst tilbagebetale 40 procent af det standardtilslutningsbidrag, der findes på det tidspunkt du ønsker at afkoble dit regnvand. I 2016 ligger standardtilslutningsbidraget på 59.498,88 kr. inkl. moms.

2) Afkoblingen af regnvand bør som hovedregel udgøre mindst 50 procent af tag og overfladearealet.

3) Hvis ejendommen har omfangsdræn som leder til kloak, tilbagebetales kun 20 % af
tilslutningsbidraget.

Læs mere om delvis refusion af tilslutningsbidraget hos HOFOR

Læs MereProjektområderTidligere indsatsområder

Klik på billedet og lær mere om hvad vi tidligere har arbejdet med


Klimatilpasning

Når kraftig regn rammer Danmark, og vandet skyller ind over landet, rammes alle.

Grønne Netværk

Miljøpunkt Amager arbejder aktivt for en grønnere og mere miljøvenlig bydel.

Transportnetværk

Miljøpunkt Amager har siden 2011 sammen med KBH Kommune drevet et Mobility
Management netværk.

Miljøambassadører

God miljøhåndtering starter i hjemmet og med de daglige gøremål.

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
Tlf. 8232 5810

Møde os på
Instagram
Facebook

© 2017 Miljøpunkt Amager