Klimatilpas din have eller gårdByens indretning gør at regnvandet ofte ikke kan nedsive af sig selv, da de mange hårde overflader drivervandet i kloakken. Det skaber et pres på kloakken, så den kan gå over sine breder. Det kan være en god idé at aflaste kloakken ved at nedsive eller opsamle regnvandet lokalt. Det kan fx være i din baghave eller i boligforeningens gård. Mange af de løsninger vi præsenterer på denne side kan kombineres, hvilket kan være en god idé hvis du eller I gerne vil håndtere meget regnvand.Delvis refusion af nedsivning af regnvand
– husk at tjekke for forurening

Regnvand der har været i kontakt med tage, parkeringspladser eller veje regnes sædvanligvis for forurenet. Derfor kræver det tilladelse fra kommunen at etablere vandafledningsanlæg, der nedsiver regnvand.Hvis regnvandet skal nedsives forlanger Københavns Kommune, at anlægget etableres mindst 5 meter fra huse med beboelse eller huse med kælder og mindst 2 meter fra huse uden beboelse eller uden kælder.
Desuden skal der være mindst 2 meter til skel. Det er også vigtigt, at du undersøger om din grund er forurenet. På kbhkort.kk.dk kan du under punktet ‘Miljø’ se om din grund er klassificeret som forurenet. Er den det skal du kontakte Center for Miljøbeskyttelse ved Københavns Kommune.

Læs mere om regler for nedsivning hos Københavns Kommune

Se mere ingen link


Beregn størrelsen på dit nedsivningsanlæg

Spildevandskomitteen har i forbindelse med ‘Rørcenter-anvisning 016’ lavet et regneark til dimensionering af faskiner, regnbede, grøfter og permeable belægninger. Download regnearket (‘LAR dimensionering – regneark (December 2011)’) og vejledningen til det (‘LAR dimensionering (December 2011)’) på deres hjemmeside i boksen til højre under ‘Dokumenter til download’.

Find redskaberne på ida.dk/svk

Se mere

Find ‘Rørcenter-anvisning 016’ på laridanmark.dK

Se mere


Undersøg om i har plads til mere
vand i undergrunden

For at kunne bruge regnearket fra Spildevandskomiteen, er du nødt til at kende nedsivningshastigheden i jorden i din have. Ved de fleste regnvandsanlæg skal grundvandet være mindst 1 meter under anlægget. På Amager står grundvandet mange steder meget højt og der kan være områder med meget lerholdig undergrund, hvilket gør nedsivning vanskelig. Lav derfor altid en nedsivningstest (infiltrationstest), inden du begynder på arbejdet med en nedsivningsløsning. Find infiltrationstesten på teknologisk.dk eller i ‘Rørcenter-anvisning 016’ på LAR i Danmarks hjemmeside.
OBS: Teknologisk Institut anbefaler en dybde på min. 0,3 meter for at udføre prøven. Skal dit regnbed eller anlæg ligge dybere end dette, så grav ned i den dybde hvor bunden af det skal ligge for at lave prøven.

Se mere på www.teknologisk.dk
– søg på infiltrationstest.

Find her


Delvis refusion af tilslutningsbidraget
af tilslutningsbidraget

Når du holder regnvandet ude af kloakken og inde på din egen grund, så kan du søge HOFOR for at få en delvis refusion af tilslutningsbidraget. Tilslutningsbidraget er det beløb som ejendommen har betalt for at blive koblet til kloaknettet. For at du kan søge om refusion hos HOFOR, er du nødt til at have en nedsivningstilladelse fra Københavns Kommune.

Læs mere om nedsivningstilladelser hos Københavns Kommune

Læs mere -linkHOFOR vurderer fra ansøgning til ansøgning, hvor meget der kan betales tilbage, men der er nogle forudsætninger at gå ud fra:

1) For boliger kan der tilbagebetales op til 300 kr. pr. kvadratmeter af tag og overfladeareal der afkobles fuldstændigt. Det vil sige, at vandet fra det areal ikke må løbe i kloakken. HOFOR kan dog højst tilbagebetale 40 procent af det standardtilslutningsbidrag, der findes på det tidspunkt du ønsker at afkoble dit regnvand. I 2016 ligger standardtilslutningsbidraget på 59.498,88 kr. inkl. moms.

2) Afkoblingen af regnvand bør som hovedregel udgøre mindst 50 procent af tag og overfladearealet.

3) Hvis ejendommen har omfangsdræn som leder til kloak, tilbagebetales kun 20 % af
tilslutningsbidraget.

Læs mere om delvis refusion af tilslutningsbidraget hos HOFOR

Læs mere -link


Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2019 Miljøpunkt Amager