Grønne netværk og
godt naboskab

I de grønne netværk vil vi arbejde med miljø, bæredygtighed og klima ud fra jeresønsker og behov. Et netværk er stærkest når deltagerne selv tager ansvar og er med til at drive udviklingen. Vi har gode erfaringer fra tidligere netværksdannelser og arbejde med beboergrupper. Dem kan vi bruge til at starte og facilitere grønne netværk for gader, gårde eller hele karréer.
Vi i Miljøpunkt Amager arbejder aktivt for en grønnere og mere miljøvenlig bydel og der er mange på Amager der gerne vil være mere med. Med ekstra fokus på netværksdannelse vil vi hjælpe Amagers beboere og boligforeninger med det helt nære miljøarbejde. Vi vil tage fat hvor borgerne kan se behovet i deres egen gade. Miljøpunkt Amager har kontakterne og ekspertisen og vi kan hjælpe på stort set hvilket som helst miljørelateret område.
Det er jer der driver værket. Det er vigtigt at understrege at netværkerne skal være netop det, et netværk. Vi kan bidrage med viden og idéer men i sidste ende skal det være jeres ønske om at gøre en forskel og en indsats i lokalområdet, der skal drive netværket.
Få hjælp til netværket Miljøpunkt Amager arbejder aktivt med at støtte op om allerede eksisterende netværk og hjælper direkte med opstarten af nye netværk der hvor borgerne selv ser et behov. Vi ser gerne at alle gader, gårde og kvarter på Amager går sammen i lokale netværk for på den måde at tage ejerskab og ansvar overfor der hvor de bor.
Skriv til os hvis du og dine naboer gerne vil have hjælp til at gøre en forskel eller hvis
I allerede er i gang, men blot mangler lidt inspiration.


Hvis du vil vide mere
om grønne netværk

Kontakt os, hvis du, din boligforening, du og dine naboer eller din gade ønsker at skabe jeres eget netværk.
Vi vil så i fællesskab finde ud af at tage kontakt til de relevante aktører i netop dit lokalområde og finde ud af hvilke emner I ønsker at arbejde med.
Tlf: 82 32 58 10

Mail

Projektområder


Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2019 Miljøpunkt Amager