Grønne Gader & Gaderum
Vi arbejder på at gøre byens rum grønnere og mere klimaresistente. Vi identificerer nye mulige grønne byrum og udvikler de nødvendige organisatoriske, tekniske, økonomiske og politiske rammer for at flere grønne gaderum kan realiseres.Aktuelle aktiviteter

Hold øje med vores aktiviteter her på siden, som vi løbende holder opdateret.


Hvorfor er det spændende at arbejde med grønne gader og gaderum?
Global opvarmning, tab af biodiversitet, og et voksende arealforbrug som følge af byspredning lægger stort pres på miljøet? På trods af en historisk skelnen mellem byen og naturen indgår byer som en integreret del af del naturlige kredsløb.
Grønne områder i byen er ikke blot essentielle for menneskers fysiske og psykiske trivsel. Parker, træer, planter, grøn infrastruktur m.v. renser luften, giver skygge, nedkøler byen, opsamler regnvand og fremmer biodiversitet. De grønne områder er byens lunge, som er med til at skabe et sundt miljø.

Er du interesseret i at vide mere om vores arbejde med Grønne Gader & Gaderum? Så kontakt Maja F. Guldager på: Tlf. 82 32 58 11

Mail
 


Projektområder
Tidligere projektområder

Klik på billedet og lær mere om hvad vi tidligere har arbejdet med


Klimatilpasning

Når kraftig regn rammer Danmark, og vandet skyller ind over landet, rammes alle.

Grønne Netværk

Miljøpunkt Amager arbejder aktivt for en grønnere og mere miljøvenlig bydel.

Transportnetværk

Miljøpunkt Amager har siden 2011 sammen med KBH Kommune drevet et Mobility
Management netværk.

Miljøambassadører

God miljøhåndtering starter i
hjemmet og med de daglige gøremål.

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
Tlf. 8232 5810

Møde os på
Instagram
Facebook

© 2017 Miljøpunkt Amager