Thrive Zone Amager

Miljøpunkt Amager er tovholder på et nyt luftforureningsprojekt kaldet 'Thrive Zone Amager'. I projektet vil der med brug af Google’s luftmålinger, borgerinddragelse og lokale kræfter i Miljøpunkt Amager, testes, om man kan indrette indbydende byrum, som samtidigt skærmer mod luftforurening.

Projektgruppen består af Gehl, BackScatter, Studio Profondo, Copenhagen Solutions Lab under Københavns Kommune og Utrecht Universitet.

Projektgruppen vil kombinere data fra de lokale hjælperes bevægelsesmønstre og personlige forureningssensorer. Helt konkret vil vi i projektgruppen supplere Googles AirView-luftmålinger med nye målinger for at give et så præcist billede som muligt af, hvordan man effektivt kan minimere den grad af luftforurening, københavnerne udsættes for. Enten ved at opfordre til at vælge en sti i stedet for at færdes langs en trafikeret vej, eller ved at etablere tæt begrønning – f.eks. tætte rækker af buske, på steder med høj luftforurening, hvor mange færdes.

I første omgang vil projektgruppen etablere to testbyrum - et på Islands Brygge og et i Ørestad. Byrummene forventes at stå færdige sommeren 2021. Hvordan de kommer til at se ud, er endnu ikke afgjort, da borgerinddragelse er et helt centralt element i processen.

Er du interesseret i at høre mere om projektet og bidrage med input til de to testbyrum og dele dine oplevelser senere i processen, så tilmeld dig Miljøpunkt Amagers nyhedsbrev, hvor vi løbende orienterer om projektet eller skriv til maja@miljopunkt-amager.dk

Projektet er støttet af:

Image

Fakta:

‘Thrive Zone Amager’ projektet er finansieret af ICLEI Action Fund og slutter ultimo 2021. Projektet er forankret hos Miljøpunkt Amager.

Projektet bygger videre på et samarbejde mellem Copenhagen Solutions Lab, Københavns Kommune og Google, hvor alle gader i København er blevet målt for luftforurening - det såkaldte Google Air-View projekt.

Projektets partnere er:

Gehl Architects - Gehl er en design- og rådgivningsvirksomhed, der med udgangspunkt i menneskers behov og levede liv, arbejder for at skabe sunde, bæredygtige og retfærdige byer.

Backscatter - Backscatter er et konsulenthus, hvor antropologi møder datavidenskab i analyser og rådgivning inden for byudvikling og borgerinddragelse.

Studio Profondo - Studio Profondo er et konsulenthus med fokus på borgerinddragelse, designtænkning og dybdegående antropologisk tilgang.

Københavns Kommune, Copenhagen Solutions Lab - Københavns Kommunes Smart city enhed.

Utrecht Universitet (Holland).


Rapporter

Helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftforurening i Købehavns Kommune
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (2020)

Sundhed og luftforurening i København
Årsrapport 2019, Københavns Kommune

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
CVR 2739 0226

Find os på
Instagram / Facebook

Åbningstider: 
Man-tors: 9-15.30

Fredag: 9-15
Lukket: weekender og helligdage samt
1. maj og 5. juni.

© 2021 Miljøpunkt Amager