Bæredygtig Boligvejledning
Vi arbejder sammen med Miljøambassadørerne på at udvikle et tilbud til lokale boligforeninger, hvor der sættes fokus på energiforbrug, vandforbrug, affaldshåndtering, indeklima osv. Indsatsen henvender sig til alle, men i særlig grad beboere med etnisk minoritetsbaggrund, nye flygtninge, familier til psykisk syge og beboer i almene boligforeninger på Amager. 

Homeparty på flere sprog

Miljøambassadørerne er klar til at give dig råd og tips til at få gode vaner og spare udgifter samt passe på miljøet. Alle får perlatorer til at nedsætte vandforbruget fra vandhanen og relevante pjecer. Besøget foregår alt efter behov på dansk, arabisk, somalisk, tyrkisk eller urdu.

For yderligere information om bestilling af et besøge, kan Du eller din ejendomsfunktionær kontakte Hodan Osman på hodan@miljopunkt-amager.dk

Miljøambassadørerne er uddannet i dagligdags miljø- og ressourcehensyn og er med til at brede kendeskab til miljøvenlige hverdagshandlinger på Amager.

Læs mere om miljøambassadørene her


Aktuelle aktiviteter

Hold øje med vores aktiviteter her på siden, som vi løbende holder opdateret.


Hvorfor er det spændende at arbejde med Bæredygtig Boligvejledning?

I mange boligforeninger er der generelt store besparelser at hente til gavn for økonomien og miljøet. På baggrund af vores arbejde med miljøformidling til forskellige etniske minoriteter og dialog med ejendomsfunktionærerne i almene boligforeninger kan vi konstatere at:
• Ressourceforbruget f.eks. vand, el og varme stadig er højere hos beboere med anden etnisk baggrund.
• Affaldssortering stadig er et stort problem i boligforeninger. Især fejlsortering og manglende ejerskab for fællesområderne medfører økonomisk belastning for hele boligafdelinger.
• Misforståelser og manglende viden pga. sproglige eller kulturelle barriere udgør en væsentlig barriere for gode miljøvaner.
En del af etniske minoriteter er opvokset i Danmark, og andre er familiesammenførte eller flygtninge. Nogle er isolerede og mangler netværk. Fælles er en manglende miljøbevidsthed og forståelse af ressourcekredsløbet, sammenhængen mellem ens handlinger og miljøbelastningen.
Fælles er også at målgruppen har begrænset adgang til landsdækkende kampagner og information om miljøproblemerne og dermed mangler viden om hvordan de kan blive en del af løsningen.

Er du interesseret i at vide mere om vores arbejde med Bæredygtig Boligvejledning? Så kontakt Hodan Osman på: Tlf. 82 32 58 11

Mail
 

ProjektområderTidligere projektområder

Klik på billedet og lær mere om hvad vi tidligere har arbejdet med


Klimatilpasning

Når kraftig regn rammer Danmark, og vandet skyller ind over landet, rammes alle.

Grønne Netværk

Miljøpunkt Amager arbejder aktivt for en grønnere og mere miljøvenlig bydel.

Transportnetværk

Miljøpunkt Amager har siden 2011 sammen med KBH Kommune drevet et Mobility
Management netværk.

Miljøambassadører

God miljøhåndtering starter i hjemmet og med de daglige gøremål.

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
Tlf. 8232 5810

Møde os på
Instagram
Facebook

© 2017 Miljøpunkt Amager