Bæredygtig Boligvejledning
Hvorfor er det spændende at arbejde med Bæredygtig Boligvejledning?

I mange boligforeninger er der generelt store besparelser at hente til gavn for økonomien og miljøet. På baggrund af vores arbejde med miljøformidling til forskellige etniske minoriteter og dialog med ejendomsfunktionærerne i almene boligforeninger kan vi konstatere at:
• Ressourceforbruget f.eks. vand, el og varme stadig er højere hos beboere med anden etnisk baggrund.
• Affaldssortering stadig er et stort problem i boligforeninger. Især fejlsortering og manglende ejerskab for fællesområderne medfører økonomisk belastning for hele boligafdelinger.
• Misforståelser og manglende viden pga. sproglige eller kulturelle barriere udgør en væsentlig barriere for gode miljøvaner.
En del af etniske minoriteter er opvokset i Danmark, og andre er familiesammenførte eller flygtninge. Nogle er isolerede og mangler netværk. Fælles er en manglende miljøbevidsthed og forståelse af ressourcekredsløbet, sammenhængen mellem ens handlinger og miljøbelastningen.
Fælles er også at målgruppen har begrænset adgang til landsdækkende kampagner og information om miljøproblemerne og dermed mangler viden om hvordan de kan blive en del af løsningen.

Er du interesseret i at vide mere om vores arbejde med Bæredygtig Boligvejledning? Så kontakt Hodan Osman på: Tlf. 82 32 58 11

Mail


MiljøambassadørerVi arbejder sammen med Miljøambassadørerne på at udvikle et tilbud til lokale boligforeninger, hvor der sættes fokus på energiforbrug, vandforbrug, affaldshåndtering, indeklima osv. Indsatsen henvender sig til alle, men i særlig grad beboere med etnisk minoritetsbaggrund, nye flygtninge, familier til psykisk syge og beboer i almene boligforeninger på Amager. 

Homeparty på flere sprog

Miljøambassadørerne er klar til at give dig råd og tips til at få gode vaner og spare udgifter samt passe på miljøet. Alle får perlatorer til at nedsætte vandforbruget fra vandhanen og relevante pjecer. Besøget foregår alt efter behov på dansk, arabisk, somalisk, tyrkisk eller urdu.

For yderligere information om bestilling af et besøge, kan Du eller din ejendomsfunktionær kontakte Hodan Osman på hodan@miljopunkt-amager.dk

Miljøambassadørerne er uddannet i dagligdags miljø- og ressourcehensyn og er med til at brede kendeskab til miljøvenlige hverdagshandlinger på Amager.


Litteratur om projektet

Se en kursusplan for miljøambassadør- uddannelsen

Energi- og miljøformidling blandt etniske minoriteter - anbefalinger og inspiration til nye projekte

Metodeevaluering: Energi- og miljøformidling til etniske minoriteter

For yderligere info kontakt projektleder Hodan Osman: Tlf: 82 32 58 11

Mail

Projektområder


Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.

Mød os på
Instagram
Facebook

© 2018 Miljøpunkt Amager