Amager Fælled
Amager Fælled er et unikt naturområde der dækker en stor del af Amager. Det er et område med et rigt og frugtbart dyr- og planteliv, som bidrager til at skabe en storby med en stor biodiversitet, samt en interessant og spændende bynatur. Vi i Miljøpunkt Amager arbejder for at gøre Amager Fælled almen kendt og skabe en opbakning til at bevare Amager Fælled som et både vildt og rekreativt naturområde. Det vil ske ved at støtte og arrangere ekskursioner og oplevelser på fælleden, som kan formidle viden om fælleden og dens dyre- og planteliv, samt ved at arbejde for at skabe en lokal opbakning til at bevare Amager Fælled.Projektområder


Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
Tlf. 8232 5810

Møde os på
Instagram
Facebook

© 2017 Miljøpunkt Amager