AffaldssorteringDanmark producerer vi rigtig meget affald pr. indbygger. En stor mængde af dette affald ryger lige lukt i samme skraldespand og bliver brændt af, selv om meget af vores affald kan bruges igen, hvis blot det sorteres på den rigtige måde.

Københavns Kommune arbejder for en større grad af genanvendelse af affaldet og det er den udvikling vi støtter med vores arbejde. Miljøpunkt Amager sætter fokus på, at vi ikke længere skal se på affald, som noget der bare skal bortskaffes – men som en værdifuld ressource, der skal udnyttes bedst muligt.


Bedre affaldssortering og kompostering i etageejendomme

Der er flere fordele ved at blive bedre til at sortere affaldet. Det giver større mulighed for at frasortere brugbare ting til genbrug og bytte- eller loppemarkeder, så andre kan få glæde af dem. Når vi sorterer i flere fraktioner, bliver affaldet renere i de enkelte fraktioner og er lettere at genanvende for industrien.

I Miljøpunkt Amager arbejder vi på at gøre folk opmærksomme på, hvad der skal i de forskellige fraktioner. Det er foreksempel ikke godt at smide pizzabakker i pap-containeren, da bakkerne er beskidte af madrester og derfor ikke kan genanvendes som pap. En del af dette arbejde handler også om, at gøre det lettere at sortere i etageejendomme

Det kan også være en fordel at kompostere jeres organiske materiale. Så fylder det ikke i skraldecontaineren. Hvis I er effektive, kan i måske helt undvære en eller flere affaldsbeholdere og spare den udgift. Komposten kan I bruge i jeres grønne arealer.


Bytte- og loppemarkeder

Vi planlægger at afholde et byttemarked og et loppemarked i løbet af året.
Bytte- og loppemarkeder er en mulighed for at vise, hvor meget der egentligt kan genbruges, når blot vi arbejder sammen om det. Genbrug er mere nænsomt for både pengepung og miljø. Det skaber et mindre ressourceforbrug og affaldsmængde, hvis vi kan anvende tingene flere gange, frem for at købe nyt.

Find din genbrugsstation

Noget affald vil du ikke kunne sortere derhjemme, men det kan du på din genbrugsstation. Find Amagers genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer på København Kommunes hjemmeside.

Find

Gode råd om affaldssortering

De seks veje til mindre affald
1. Køb kvalitet: vælg produkter, der kan holde, og som kan repareres.
2. Lad tingene gå videre: Del, giv, byt, lån, køb brugt, og brug lejeordninger.
3. Brug igen og igen: Brug produkter og emballager, der kan genbruges, og brug dine gamle ting på nye måder.
4. Køb noget, der aldrig bliver til affald: giv oplevelser i stedet for ting.
5. Spild mindst muligt: undgå spild i dine daglige handlinger. Køb kun det, du har brug for, undgå madspild, brug e-boks, og sig nej tak til trykte reklamer.
6. Undgå skadelige stoffer: Køb produkter, der er mærket med Svanen eller Blomsten, og undgå produkter, der belaster miljøet.
Læs mere om Miljøstyrelsens kampagne på brugmerespildmindre.dk.

Læs mere

Læs hvordan du kan sortere dit affald.

Læs mere

Find din nærmeste genbrugsstation.

Læs mere

Er du interesseret i mere info om Miljøpunkt Amagers arbejde med affaldssortering kan du kontakte projektleder Claus Knudsen:
Tlf. 82 32 58 14

Mail

Projektområder


Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
CVR 2739 0226

Find os på
Instagram / Facebook

Åbningstider: 
Man-tors: 9-15.30

Fredag: 9-15
Lukket: weekender og helligdage samt
1. maj og 5. juni.

© 2021 Miljøpunkt Amager