Affaldssortering & Cirkulær ØkonomiVi arbejder på at opbygge lokale affaldshåndteringsløsninger, der i særlig grad understøtter genanvendelse og recirkulation af affaldet. Blandt andet ved at indlede dialog med både private, lokalt erhvervsliv og Københavns kommune om udvikling og formidling af affaldsløsninger, der i særlig grad fokuserer på renere affaldssortering og direkte genanvendelse af affaldsressourcerne i ny produktion. Vi vil derved medvirke til at fremme udviklingen af den cirkulære økonomi både lokalt og i Danmark.Aktuelle aktiviteter

Hold øje med vores aktiviteter her på siden, som vi løbende holder opdateret.


Hvorfor er det spændende at arbejde med Affaldssortering & Cirkulær Økonomi?

Affald er en ressource som skal genanvendes. Affald er alt fra kartoffelskræller, plastikemballage, kasserede mobiltelefoner til byggeaffald. Affaldet indeholder ressourcer, der er udvundet fra jorden – ressourcer som er knappe og som over den seneste tid er blevet dyrere og dyrere.
I Danmark forbrænder vi ca. halvdelen af vores husholdningsaffald og en fjerdedel af det samlede affald. Vi har de seneste 30-40 år gjort os til eksperter i affaldsforbrænding. Vi har en effektiv forbrænding, og vi udnytter både varme og el fra forbrændingsanlæggene. Men det er ikke en ubetinget bæredygtig løsning. Mange genanvendelige ressourcer går reelt tabt ved affaldsforbrænding og med den hastige udvikling inden for vedvarende elektricitetsproduktion, vil det i fremtiden være mulig at erstatte varmeproduktion fra affaldsforbrænding med varmepumper.
I fremtiden vil knapheden på ressourcer blive et konkurrencevilkår. De samfund der forstår at genanvende og genindvinde affaldsressourcerne vil stå stærkt i den globale konkurrence. Forudsætningen herfor er en renere affaldshåndtering, hvor affaldets ressourcer kan indgå i et produktions- og forbrugskredsløb med meget lidt spild – det er cirkulær økonomi.ProjektområderTidligere projektområder

Klik på billedet og lær mere om hvad vi tidligere har arbejdet med


Klimatilpasning

Når kraftig regn rammer Danmark, og vandet skyller ind over landet, rammes alle.

Grønne netværk

Miljøpunkt Amager arbejder aktivt for en grønnere og mere miljøvenlig bydel.

Transportnetværk

Miljøpunkt Amager har siden 2011 sammen med KBH Kommune drevet et Mobility Management netværk.

Miljøambassadører

God miljøhåndtering starter i hjemmet og med de daglige gøremål.

Jemtelandsgade 3, 4. sal,
2300 København S.
Tlf. 8232 5810

Møde os på
Instagram
Facebook

© 2017 Miljøpunkt Amager